Żywienie w otyłości

156
Rate this post

Otyłość jest schorzeniem ogólnoustojowym charakteryzującym się nadmiernym rozwojem tkanki tłuszczowej w organizmie.

 

Otyłość jest przewlekłą chorobą spowodowana nadmierną podażą energii zawartej w pokarmach w stosunku do zapotrzebowania organizmu, skutkiem czego jest magazynowanie nadmiaru w postaci tkanki tłuszczowej

 • 30% – KOBIETY
 • 20-25% – MĘŻCZYŹNI


Ocena matematyczna stopnia otyłości

BMI (Body Mass Index) czyli Wskaźnik Masy Ciała charakteryzuje relację pomiędzy masą ciała a wzrostem. Obliczając BMI możemy określić ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.
BMI =masa ciała [kg] / wzrost2[m2]

Klasyfikacja zaburzeń masy ciałaBMI (kg/m2 )Ryzyko chorób towarzyszących otyłości

 

Niedowaga<18,5Niskie (ale zwiększone ryzyko innych problemów zdrowotnych)
Norma18,5 – 24,9Średnie
Nadwaga>= 25 
Okres przed otyłością25,0-29,9Podwyższone
I° otyłości30,0-34,9Umiarkowanie podwyższone
II° otyłości35,0-39,9Wysokie
III° otyłości>= 40,0Bardzo wysokie

 

Typy otyłości:

 • Otyłość typu „gruszka” – (udowo-pośladkowa), otyłość gynoidalna, częściej występuje u kobiet.
 • Otyłość typu „jabłko” – (inne określenia: otyłość brzuszna, wisceralna, androidalna- tkanka tłuszczowa zlokalizowana jest głównie wewnątrz jamy brzusznej) częściej dotyczy mężczyzn.

Choroby związane z otyłością:

 • Cukrzyca typu II
 • Nadciśnienie tętnicze
 • Hiperlipidemia
 • Udar mózgowy
 • Niewydolność serca
 • Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)
 • Kamica pęcherzyka żółciowego
 • Zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • Nowotwory
 • Zaburzenia oddychania w czasie snu
 • Żylaki kończyn dolnych
 • Zaburzenia hormonalne i powikłania ciąży
 • Zespół X (obecnie nazywany zespołem polimetabolicznym)

Leczenie:

 1. Dieta ubogonergetyczna
 2. Ruch
 3. Leki – leczenie farmakologiczne otyłości należy rozpocząć, gdy:
 • BMI jest wyższe niż 30 kg/m2
 • BMI jest niższe, ale współistnieją choroby związane z otyłością (cukrzyca typu II, nadciśnienie, hiperlipidemia)
 • próby leczenia samą dietą i wysiłkiem fizycznym zakończyły się niepowodzeniem
 • Leczenie chirurgiczne
 • Wskazania do chirurgicznego leczenia otyłości:
 • lBMI powyżej 40 kg/m2
 • lBMI 35-40 kg/m2 w sytuacji zagrożenia życia lub przygotowania do operacji, gdy otyłość stanowi przeszkodę w skutecznym leczeniu choroby podstawowej.
 • Wsparcie psychologiczne