Anemia aplastyczna

296
Rate this post

Anemia w swojej różnorodności ma także i taką formę, która związana jest przede wszystkim ze zmniejszeniem ilości czerwonych krwinek w organizmie. Jest to jednak z częściej pojawiających się odmian anemii, która może mieć zarówno łagodny, jak i nieco bardziej gwałtowny przebieg.

Prawidłowy erytrocyt, czyli czerwone ciałko krwi powstaje w szpiku kostnym człowieka. Główne miejsca, w których powstaje to żebra, mostek, kości biodrowe, miednica. W ramach określenia prawidłowej ilości czerwonych krwinek, konieczne jest utrzymywanie odpowiedniego stężenia takich elementów, jak średnia objętość krwinek, ilość hemoglobiny w każdej z krwinek oraz średnie stężenia hemoglobiny w krwinkach.

Sama niedokrwistość aplastyczna związana jest z ogólnie rozumianą niewydolnością szpiku kostnego. Co za tym idzie – poprzez mniejszą produkcję czerwonych ciałek krwi, automatycznie spada ich zawartość, stężenie oraz ilość we krwi badanego. Przyczyną może być stan chorobowy szpiku, czyli jego hipoplazja lub aplazja. Choroba może wystąpić praktycznie w każdym wieku i u każdej z płci. Nieznacznie częściej występuje w mężczyzn, jednakże do tej pory nie ustalono, co jest przyczyną takiego rozkładu czynników. Najczęściej pojawia się u osób przechodzących okres dojrzewania, w którym zapotrzebowanie na erytrocyty znacznie wzrasta. Co za tym idzie, szpik kostny nie zawsze jest w stanie wyprodukować aż tak dużej ilości erytrocytów, aby zapewnić organizmowi ich dostateczną ilość. Występuje więc u osób pomiędzy 15 a 25 rokiem życia. Ponadto, często można ją zdiagnozować u osób starszych, powyżej sześćdziesiątego roku życia. Wtedy bowiem powoli ustaje czynna praca szpiku kostnego. Produkuje on zatem coraz mniej czerwonych ciałek krwi.

Jeżeli podejrzewasz, że możesz cierpieć na tę chorobę – koniecznie zgłoś się do lekarza! Pomoże Ci ją wyleczyć oraz zniwelować zgubne skutki dla organizmu.